Hvordan søke forbrukslån?

Hvordan søke forbrukslån?

Siden det var forbrukslån som fikk meg i gang med å sikre min egen økonomi, så er det naturlig å skrive en artikkel om det fra ganske tidlig av, slik at du også kan begynne å høste fordelene som kommer med høyere finansiell kunnskap. Følgende avsnitt viser derfor mine tips om hvordan søke forbrukslån. 

For å gå rett på sak, så søker du forbrukslån ved å gå inn på banken sin side og klikke deg inn på lånet du vil ta opp. Deretter vil du de fleste steder bli spurt om å gjøre følgende. 

  1. Velg summen du ønsker å låne. For mindre beløp er den effektive renten vanligvis ganske høy, mens den er noe mindre for større beløp. 
  2. Velg nedbetalingstid. Jo lengre betalingstid du velger, jo mindre vil den månedlige kostnaden bli. Samtidig vil derimot totalkostnaden for lånet bli større, da du betaler renter i en lengre periode. 

Du vil så få en oversikt over totalkostnad, effektiv rente, og månedlig kostnad for lånet. Jeg anbefaler at du ser nøye på om du vil klare å betjene den månedlige kostnaden for lånet. Hvis svaret er ja, så er det trygt å søke. Hvis nei, prøv å senk lånesummen eller øke nedbetalingstiden til du oppnår en månedlig lånekostnad som du kan håndtere. Ved å gjøre dette vil du hindre at du havner i en gjeldssituasjon som er vanskelig å løse. 

Herfra vil du bli spurt om å oppgi dokumentasjon som viser at du vil være i stand til å nedbetale lånet, og at banken kan stole på deg, før du blir spurt om å signere kontrakten med BankID. 

Som du ser, så er det ganske enkelt å skaffe seg forbrukslån – så lenge man oppfyller kravene.

Hvilke betingelser knytter seg til forbrukslån?

For å skaffe forbrukslån må du oppfylle en rekke betingelser. Disse varierer noe fra bank til bank, så det kan hende du vil bli nødt til å oppsøke flere for å finne en som kan gi deg lån. Her er noen av de vanligste kravene som stilles av bankene for de som ønsker forbrukslån: 

  • Fast inntekt på mer enn 200,000 kroner
  • Norsk statsborgerskap
  • Alder på over 18, 20, 21, 23, eller 25 år, avhengig av bank
  • Ingen betalingsanmerkninger eller inkassosaker

Hvorfor får jeg ikke forbrukslån?

Opplever du at du gang på gang får avslått søknad om forbrukslån (som jeg selv gjorde for en del år siden), så er dette vanligvis et tegn på at du ikke oppfyller et eller flere av kravene som stilles til låntakere. Det kan være at du ikke er gammel nok, ikke tjener nok penger, eller har betalingsanmerkning. Har man inkasso og søker forbrukslån vil du trolig også få avslag. Du vil nok ha mer hell med å søke et rent inkasso lån eller refinansiering om du har inkasso. Den siste her er en svært vanlig grunn til at folk ikke får godkjent forbrukslån. 

Hvor fort får man forbrukslån? 

Noen ganger er det mulig å få forbrukslån samme dag som man søker. Dette gjelder søknader som er svært enkle, og hvor det er åpenbart at låntaker oppfyller alle kravene. I andre tilfeller trenger bankene noe mer informasjon for å vurdere søknaden, noe som gjør at behandlingstiden kan ta et par dager ekstra. Men i utgangspunktet kan man forvente å få lånet innen en dag eller to. 

Lykke til med lånesøknaden!